The server is up! You can start your adventure in Xanthus!
 
Check out our guides: https://xanthusserver.weebly.com/
Join our Discord server: https://discord.gg/8UA3tRktAf
Hey everyone!
The game client is available for download! We recommend downloading the installer. Thanks to it, you won't have problems with additional libraries. Do you know the bug related to the lack of MSVCR100.dll? You can forget about it!
 
Download client here and start your adventure!
 
We start on September 10 at 20:00 CEST.
See you then!

Attention! Only 1 Xanthus Account is allowed per person! 3 game accounts can be created after registering the Xanthus Account and confirming the email address. Please do not create more Xanthus Accounts per person.

What is Xanthus Account?

Xanthus Account is your main account that you register on the website. Each person can register a maximum of 1 account.
Xanthus Account is used to log into the website and the forum.
You can create up to 3 game accounts on the website. Each game account has a separate login and password. All game accounts share cash and achievements. All characters from 3 game accounts will be visible on your profile on the website.

The login and password for Xanthus Account should be different than for game accounts. Never share your login or password for this account with anyone.

From the level of Xanthus Account, it is possible to change the email address, password, username visible on the forum and on your profile, as well as modify passwords for the game accounts.

 

Thank you.

Xanthus Team

Dear players!
 
We are pleased to inform you about the new server opening date. Check out the schedule below.
 
August 16 - registration on the website will be enabled. You will be able to take your logins and create game accounts.
September 10 - opening of the new Xanthus server.
 
See you soon!
Xanthus Team
Drodzy gracze! Najdzielniejsi z dzielnych!
 
Dziękujemy Wam za wspólną grę na naszym serwerze!
Nadszedł czas pożegnać stare i powitać nowe - miejmy nadzieję jeszcze lepsze.
Co to oznacza? Zamykamy polski serwer Xanthus i otwieramy nowy - anglojęzyczny. Dzięki temu więcej osób będzie mogło cieszyć się rozgrywką na najwyższym poziomie. Poniżej zamieszczamy harmonogram najbliższych wydarzeń.
 
Już teraz - rejestracja na stronie została wstrzymana.
15 sierpnia - polski serwer Xanthus zostanie wyłączony. Konta graczy oraz postacie zostaną zarchiwizowane.
16 sierpnia - rejestracja na stronie zostanie włączona. Będziecie mogli zająć swoje loginy i utworzyć konta w grze.
10 września - otwarcie nowego serwera anglojęzycznego pod nazwą Xanthus.
 
Co oznacza dla Was archiwizacja kont?
Wszystkie dotychczasowe konta i znajdujące się na nich postacie zostaną usunięte z serwera i przeniesione do archiwum. To znaczy, że będziecie musieli założyć nowe konta. Wszelkie dane dotyczące starych kont będą przechowywane tylko w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sytuacji spornych lub dostępu do logów.
 
Czym jest Xanthus Account?
Xanthus Account to Wasze konto główne, które rejestrujecie na stronie. Każda osoba może zarejestrować maksymalnie 1 konto. Xanthus Account służy do logowania na stronę oraz na forum. Na stronie możecie utworzyć maksymalnie 3 konta w grze. Każde konto w grze ma oddzielny login i hasło. Wszystkie konta w grze współdzielą cash i osiągnięcia. Na Waszym profilu na stronie widoczne będą wszystkie postaci z 3 kont w grze.
Login i hasło do Xanthus Account powinny być inne niż do kont w grze. Nigdy nie udostępniajcie nikomu loginu ani hasła do tego konta. Z poziomu Xanthus Account jest możliwa zmiana adresu email, hasła, nazwy użytkownika widocznej na forum i na Waszym profilu, a także modyfikacja danych logowania do kont w grze.
 
 
Team Xanthus
LOG IN

Server time Server status Players online: 40
Accounts: 1138
Characters: 2495
TOP 10 CHARACTERS
Class Name Level
1ElementalistPERUN75
2WizardTinyDancer75
3WarmasterLewiatan75
4SpecialistDaryl75
5Royal KnightAriBEASTv75
6Royal KnightArether75
7WizardoMadaFoka75
8RangerBlueberry75
9WizardCatchMe75
10WizardAlises75
BATTLES
Merac Siege: 23.10.2021 - 20:00
Current owners: ExpectansMortem

Dratan Siege: 24.10.2021 - 20:00
Current owners: ExpectansMortem