• Zmodyfikowano okno ustawień Monster Combo. Od teraz można zapisywać wybrane ustawienia sal, by używać ich w przyszłości.
 • Dodano możliwość blokowania ikon na pierwszym pasku szybkiego dostępu, a także blokowania przesuwania pasków.
 • Od teraz po "zdjęciu" zwierzaka, jego umiejętności nie znikają z paska szybkiego dostępu.
 • Usunięto ikonę Kailux z okna zaznaczonego celu, w przypadku zaznaczenia postaci przynależącej do Ligi Iris.
 • Poprawiono ustawienie kamery po przejściu przez portale wewnątrz Kaplicy i Cienistej Krypty.
 • Po wyjściu z Kaplicy, postać jest przenoszona pod jej wejście, zamiast trafiać do miasta.
 • Wyeliminowano "podskakiwanie" postaci po rzuceniu na nią debuffa unieruchamiającego.
 • Ograniczono błąd powodujący "drżenie" postaci podczas poruszania się z dużą prędkością za pomocą myszy.
 • Domyślne oddalenie widoku po włączeniu gry jest od teraz większe.
 • Wprowadzono poprawkę mającą na celu wyeliminowanie cofania postaci po otrzymaniu debuffa zmniejszającego prędkość poruszania się.
 • Poprawiono prędkość animacji podnoszenia dropu przez Cienia.

 

 • Niektóre z umiejętności broni mają od teraz stały cooldown, niezależny od castingu postaci.
 • Skrócono działanie niektórych debuffów z umiejętności broni.
 • W przypadku skrzydeł w postaci nakładki, brana jest pod uwagę od teraz prędkość lotu połączonych z tą nakładką skrzydeł.
 • Pułapki nie reagują od teraz na członków grupy i wyprawy w "zwykłym" PvP, a także na członków tej samej gildii podczas bitwy o gród.
 
Zmiany w umiejętnościach postaci:
 
Umiejętności wykradające życie są silniejsze w PvP niż przedtem.
 
Harcownik
 • Przemyślany atak - usunięto umiejętność
 • Koszmar - zmniejszono wartość odbitych szkód
 • Ryk - zmniejszono obniżenie unikania, zmieniono efekt obniżenia unikania (B,D,M) na obniżenie unikania (M)
 • Ciężka ręka - zwiększono cooldown, zmniejszono moc
 • Lewy prosty - zwiększono moc
Highlander
 • Cielesna perfekcja - efekt zwiększenia obrony zastąpiono zwiększeniem redukcji otrzymywanych obrażeń fizycznych z daleka, wartość dodanego ataku jest od teraz zależna od ilości aktualnego HP Tytana, im mniej HP ma postać, tym więcej ataku otrzymuje
 • Potęga - zmieniono efekt na podniesienie szansy na atak śmiertelny, od teraz szansa jest podnoszona w sposób procentowy
Strzelec
 • Śmiertelne przeszycie - zwiększono cooldown, zmniejszono moc
 • Pożoga - zwiększono cooldown, zmniejszono moc
Kleryk
 • Przeszkoda - zmniejszono redukcję obrażeń
 • Mistrzowskie leczenie - zmniejszono moc
 • Wielkie leczenie grupy - zmniejszono moc
Wiedźma
 • Piekielne krwawienie - zmniejszono moc krwawienia, zmniejszono czas trwania, przywrócono cooldown zależny od castingu
Władca Elementów
 • Wodne więzienie - efekt obniżenia obrony zastąpiono obniżeniem unikania (B,D)
 • Bariera energii - zmniejszono utratę many przez postać
Cień
 • Bolesne więzy - dodano efekt krwawienia, zmniejszono cooldown, na tę umiejętność nie działa od teraz casting
 • Ustawienie autostacku w magazynie jest ponownie poprawnie zapisywane.
 • Zwiększono cooldown Pigułki Witalności, Miksury przywrócenia, Średniej mikstury przywrócenia i Mocnej mikstury przywrócenia.
 • Zmniejszono cooldown Leku [sen], Codexu niewidzialności oraz Eliksiru dobrego wzroku.
 • Zwiększono cooldown Mocnego leku (skamienienie), Mocnego leku (oślepienie), Mocnego leku (milczenie), Mocnego leku (paraliż) i Leku (więzy).
 • Zwiększono ogólną redukcję obrażeń w PvP (nie dotyczy efektów typu krwawienie).
 • Zwiększono odporność duchów Władcy Elementów na efekty krwawienia.
 • Od teraz działa zawsze najsilniejszy z efektów, możliwy do wykorzystania podczas ataku: Znak pragnienia, Czar beznadziejności lub Zgubna nadzieja.
 • Umiejętność gildyjna "Oczyszczenie" usuwa od teraz wszystkie negatywne efekty.
 • Efekty krwawienia i zatrucia nie mogą zostać usunięte przez Pigułkę Odporności.
 • Efekt skamienienia nie usuwa od teraz żadnych efektów umiejętności i przedmiotów. Oprócz unieruchomienia celu, blokuje wszelkie efekty leczące przez cały czas trwania.
 • Od teraz nie jest możliwe nałożenie debuffa, który ma stały cooldown i znajduje się już na wrogu. Przykład: Gracz A znajduje się pod wpływem "Skamienienia". Gracz B używa "Skamienienia" na graczu A, co nie przynosi żadnego efektu (efekt nie jest nadpisywany, odświeżany itp.). Dotyczy to umiejętności, a nie ich efektów. Można zatem użyć "Skamienienia" Wiedźmy na kimś, na kim jest jeszcze aktywny efekt skamienienia z umiejętności "Wodne więzienie" Władcy Elementów.
 • Zmieniono działanie Pigułki Odporności. Od teraz można jej użyć tylko wtedy, gdy na postaci znajduje się przynajmniej jeden debuff, który może zostać usunięty za jej pomocą.
 • Zmieniono działanie Miksury przywrócenia, Średniej mikstury przywrócenia i Mocnej mikstury przywrócenia. Od teraz działają równie szybko co Pigułka Witalności.
 • Uporządkowano drzewko umiejętności Kleryka.
 
 
Zmiany w umiejętnościach postaci:
Na wiele umiejętności, głównie debuffujących, nie działa od teraz casting. Cooldown tych umiejętności jest zawsze stały.
 
Harcownik
 • Ryk - zwiększono zasięg, zmieniono efekt zmniejszenia obrony na zmniejszenie unikania (B,D,M), zmniejszono czas trwania
 • Święty cios - zmniejszono czas trwania na wyższych poziomach, zwiększono szansę na aktywację efektu paraliżu
Highlander
 • Łamacz broni - zwiększono moc krwawienia
Templariusz
 • Magiczna blokada 2 - zwiększono cooldown, zmniejszono moc, zmieniono typ ataku na cios krytyczny
Paladyn
 • Prezycja - zwiększono moc
Strzelec
 • Prędka strzała - zmniejszono czas trwania, zwiększono moc krwawienia
 • Zatruta strzała - zwiększono czas trwania, zwiększono moc zatrucia
 • Strzała milczenia - zwiększono szansę na aktywację efektu milczenia
Kleryk
 • Znak pragnienia - od teraz podnosi tylko obrażenia fizyczne (B,D)
 • Oczyszczenie - od teraz usuwa wszystkie negatywne efekty
 • Wielkie oczyszczenie - nowa umiejętność, usuwa wszystkie negatywne efekty z członków grupy
 • Oczyszczony duch - zwiększono szansę na aktywację efektu paraliżu
Wiedźma
 • Upadek - zmniejszono czas trwania
 • Skamienienie - zwiększono szansę na aktywację efektu skamienienia
 • Piekielne krwawienie - zmniejszono czas trwania, zwiększono moc krwawienia
 • Głęboki sen - od teraz nie można usunąć jego efektu za pomocą Pigułki Odporności
 • Oślepienie - zwiększono szansę na aktywację efektu oślepienia
Szelma
 • Siatka - zwiększono szansę na aktywację efektu unieruchomienia
Zamachowiec
 • Zgubna nadzieja - od teraz działa tylko na obrażenia pochodzące od zamachowców (wszystkich, nie tylko tego, który nałożył efekt), zmniejszono podnoszone szkody, zmniejszono szansę na aktywację efektu
Łowca
 • Fokus - zmieniono moc na procentową, zależną od ilości celności postaci
Władca Elementów
 • Wodne więzienie - zwiększono szansę na aktywację efektu skamienienia
Specjalista
 • Trzęsienie ziemi - od teraz zamiast zmniejszać prędkość ataku celu, zmienia element obrony przeciwnika na element natury
 • Supernova - od teraz nie zmienia elementu obrony przeciwnika, zamiast tego nakłada efekt zwiększenia otrzymywanych przez cel obrażeń magicznych o 30%
Nocny elf
 • Siatka - zwiększono szansę na aktywację efektu unieruchomienia
Nocny łowca
 • Zatruta pułapka - od teraz nie można usunąć jej efektu za pomocą Pigułki Odporności
Prawiedźma
 • Opętanie - nowa umiejętność, obniża celność magiczną przeciwnika
 • Złodziej życia - od teraz nie można usunąć jego efektu za pomocą Pigułki Odporności

 

 • Uniemożliwiono wsiadanie na wierzchowca podczas latania.
 • Naprawiono szybki powrót w skrzydłach Cienia.
 • Prezent w postaci Błękitnych kamieni księżycowych jest od teraz możliwy do zdobycia również przez postacie stojące na terenie miast.
 • Zadania Daru Xanthusa mogą być oddawane w każdym miejscu. Wystarczy kliknąć przycisk "Zakończone" w księdze zadań.
 • Niektóre przedmioty zdobywane podczas wykonywania zadań w Alber są od teraz traktowane jako przedmioty questowe i trafiają domyślnie do Torby zadań.
 • Dodano komunikat informujący o spadku trwałości ekwipunku.
 • Usunięto błąd powodujący zamykanie gry przy próbie odebrania nagrody z Wrót Dymensji przez oficerów.

 

 

 • Wprowadzono poprawki mające na celu wyeliminowanie błędów podczas zamykania gry.
 • Dodano nową torbę do plecaka. Torba zadań służy do przechowywania przedmiotów questowych oraz zwojów zadań. Przedmioty tego typu będą w pierwszej kolejności trafiać do torby zadań, ale mogą być z niej wyjmowane.
 • Zmodyfikowano Dar Xanthusa. Zamiast pojawiających się co godzinę prezentów, do torby zadań będą trafiały losowe zwoje, niezależnie od lokacji w jakiej znajduje się postać. Zadania ze zwojów można wykonać w dowolnej chwili, by otrzymać Promienie nadziei. Zwojami można handlować i magazynować je.
 • Ikona Daru Xanthusa z powrotem pulsuje w ostatnich 10 sekundach czasu trwania (wycofanie zmiany z patcha z dnia 18.05.2020).
 • Zwiększono czas trwania następujących buffów zwierzaków walczących:
  • Pieśń słońca
  • Mruczenie pumy
  • Energia
  • Kocie refleksy
  • Pieśń morza
 • Wiążący strzał Strzelca nie powoduje już blokowania się kolejnych umiejętności po szybkim jego wykonaniu.
 • Buffy zwierzaków walczących nie są już usuwane po teleportacji do Alber, ani po użyciu powrotu do miasta za pomocą wierzchowca.
 • Zwierzak walczący przemieniony w kolejną fazę otrzyma uzyskane nadmiarowe punkty doświadczenia. To oznacza, że przemieniając zwierzaka z 60 poziomem w kolejną fazę, gdy do przemiany wystarczy poziom 50, otrzyma on całe potrzebne doświadczenie na uzyskanie poziomów 50-60 oraz aktualnie zgromadzone punkty.
 • Zwiększono poziom potworów w Alber.
 • Użycie Life scannera lub skanera obrażeń, gdy poprzedni jeszcze działa, odświeża czas działania.
 • Cień może jeździć na wierzchowcach oraz używać ich buffów.
 • Zmieniono sposób kolejkowania wykonywania umiejętności postaci. Od teraz co najmniej dwukrotne wywołanie umiejętności innej niż aktualnie zadana, spowoduje jej zmianę. Przykład: Paladyn używa Potrójnego ciosu, przeciwnik odbiega zanim Paladyn do niego dobiegnie, Paladyn może wcisnąć dwukrotnie przycisk, pod którym ustawione jest Natarcie, by użyć go zamiast Potrójnego ciosu, bez konieczności zbliżenia się do przeciwnika i wykonania Potrójnego ciosu.
 • Usunięto błąd powodujący brak możliwości założenia zwierzaka, który znajduje się w zamkniętej dodatkowej torbie plecaka.

 

Status serwera
Graczy online: 4
Utworzonych kont: 3910
Utworzonych postaci: 14331
ZALOGUJ SIĘ

TOP 10 POSTACI
Klasa Nazwa Poziom
1PaladynSentinel200
2StrzelecKosteq200
3SpecjalistaKowalski200
4KlerykEfilla200
5PrawiedźmaLiriel200
6KlerykSitri200
7CieńCzaruMaru200
8KlerykShisui200
9CzarownicaFlaviaA200
10Nocny łowcaLeili200
BITWY
Bitwa o Merak: 19.06.2021 - 20:00
Aktualni władcy: ArteEtMarte

Bitwa o Dratan: 20.06.2021 - 20:00
Aktualni władcy: ArteEtMarte
TOP 5 GILDII
Nazwa Poziom
1 ArteEtMarte 80
2 Respect 72
3 AngelusWarriors 71
4 ExpectansMortem 70
5 ToxicPeople 70